Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Tlenkowe układy fazowe wieloskładnikowe (tylko dla Inżynierii Materiałowej)
Learning outcome:
Student umie odczytywac informacje zawarte w układach fazowych
Connections with FLO:
  • IMT1A_U05
    Potrafi zaprojektować technologię wytwarzania materiałów i opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych.
  • IMT1A_U06
    Ma umiejętność samokształcenia się