Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Zestawy mobilne maszyn do przeróbki i recyklingu
Learning outcome:
potrafi rozwiązywać złożone zadania inżynierskie charakterystyczne dla maszyn przerbóczych, w szczególności maszyn mobilnych
Connections with FLO:
  • MBM2A_U21
    potrafi rozwiązywać złożone zadania inżynierskie charakterystyczne dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, w tym zadania nietypowe
  • MBM2A_U25
    jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi
  • MBM2A_U26
    jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji