Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Projektowanie elementów roboczych maszyn urabiających
Learning outcome:
Potrafi dokonać w wybranych przypadkach doboru elementów roboczych do określonych warunków górniczo-geologicznych i maszyny urabiającej wraz z przeprowadzeniem procesu projektowania i doboru za pomocą wspomagania komputerowego.
Connections with FLO:
  • MBM2A_U23
    ma umiejętności podnoszenia efektywności systemów wytwórczych poprzez działania integracyjne oraz umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych wspomagających wytwarzanie