Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Sterowanie dyskretne
Learning outcome:
Student zna metody dyskretyzacji pozwalajace dokonać konwersji układów ciągłych na dyskretne
Connections with FLO:
  • AIR1A_W09
    Ma wiedzę na temat modelowania podstawowych struktur obiektów, w szczególności: - zna podstawowe modele obiektów, - zna metody wyznaczania parametrów statycznych i dynamicznych obiektu, - zna sposoby opisu liniowych i nieliniowych obiektów SISO, - zna metody opisu modeli dyskretnych i ciągłych, - zna metody opisu i konfiguracji układów kinematycznych.