Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy urabiania i przeróbki mechanicznej
Learning outcome:
ma niezbedna wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego
Connections with FLO:
  • MBM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego