Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy urabiania i przeróbki mechanicznej
Learning outcome:
Posiada wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem
Connections with FLO:
  • MBM2A_W14
    ma wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem