Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy urabiania i przeróbki mechanicznej
Learning outcome:
posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych
Connections with FLO:
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych