Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Podstawy urabiania i przeróbki mechanicznej
Learning outcome:
dysponuje umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
Connections with FLO:
  • MBM2A_U02
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych