Module learning outcome data:
Code:
M_W007
Category:
Knowledge
Module:
Inżynieria oprogramowania
Learning outcome:
zna i rozumie przeznaczenie diagramów sekwencji, stosowane symbole i ich znaczenie, zna rolę diagramu sekwencji w procesie modelowania struktury na podstawie przypadków użycia, zna rolę diagramu sekwencji w procesie modelowania interakcji realizujących przypadki użycia
Connections with FLO:
  • AIR1A_W12
    Ma uporządkowaną wiedzę na poziomie podstawowym w zakresie programowania układów cyfrowych takich jak PLD, FPGA, ASIC. Ma uporządkowaną wiedzę na poziomie średniozaawansowanym w zakresie programowania układów mikroprocesorowych, w szczególności: - zna języki programowania stosowane w automatyce i robotyce, - wie co to jest algorytm - potrafi programować z użyciem struktur i obiektów, Ma uporządkowaną wiedzę na poziomie podstawowym w zakresie oprogramowania systemowego, w szczególności: - zna wybrane systemy operacyjne w tym systemy czasu rzeczywistego, - wie co to jest struktura i baza danych. Ma wiedzę na temat komputerowych narzędzi wspomagających projektowanie i analizę układów automatyki i robotyki.