Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Podstawy urabiania i przeróbki mechanicznej
Learning outcome:
rozumie i posiada potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Connections with FLO:
  • MBM2A_K02
    ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych