Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Metrologia i techniki pomiarowe
Learning outcome:
Ma umiejętność zestawienia torów pomiarowych oraz przeprowadzania pomiarów wielkości elektrycznych i mechanicznych.
Connections with FLO:
  • AIR1A_U07
    Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment pomiarowy. Potrafi dobrać elementy toru pomiarowego w szczególności czujniki, przetworniki i układy kondycjonowania. Potrafi przeprowadzić analizę otrzymanych wyników pomiaru wraz z określeniem budżetu niepewności.