Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
MSc Thesis
Learning outcome:
Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie streszczenie w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Connections with FLO:
  • ZIP2A_U02
    potrafi komunikować się z otoczeniem reprezentowanym przez zróżnicowany krąg odbiorców z użyciem specjalistycznej terminologii i różnych technik, prowadzić debatę a w jej ramach przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich, a także posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego