Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
MSc Thesis
Learning outcome:
Ma wiedzę z zakresu możliwości pozyskiwania i wykorzystania danych pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Connections with FLO:
  • ZIP2A_W06
    zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz zagadnienia z zakresu planowania, organizowania i sterowania działalnością produkcyjną i okołoprodukcyjną oraz zagadnienia z zakresu jej projektowania i modelowania