Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Chemia nieorganiczna z elementami chemii analitycznej - podstawowy
Learning outcome:
rozumie przydatność wiedzy chemicznej
Connections with FLO:
  • CER1A_K02
    Kompetentnego pełnienia funkcji zawodowych w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej, umiejętności pracy zespołowej, działalności na rzecz środowiska oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.