Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Metrology and measurement systems
Learning outcome:
Potrafi oszacować błędy pomiarowe systematyczne i losowe, przeprowadzić analizę danych pomiarowych oraz przedstawić je graficznie.
Connections with FLO:
  • IMM1A_U03
    potrafi wykorzystywać metody statystyki matematycznej do planowania eksperymentów i działań inżynierskich oraz opracowywania różnych wyników badań