Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Obrabiarki sterowane numerycznie
Learning outcome:
Ma wiedzę dotyczącą metod generowania programów sterujących i zakresu ich stosowania
Connections with FLO:
  • MBM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego
  • MBM2A_W12
    zna integrację działań w obszarze przygotowania produkcji CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)