Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Obrabiarki sterowane numerycznie
Learning outcome:
Umie wygenerować program sterujący na obrabiakę CNC.
Connections with FLO:
  • MBM2A_U01
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych