Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Obrabiarki sterowane numerycznie
Learning outcome:
Umie zaprojektować proces technologiczny dla prostych detali.
Connections with FLO:
  • MBM2A_U05
    umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną
  • MBM1A_U03
    potrafi wykorzystywać metody statystyki matematycznej do planowania eksperymentów i działań inżynierskich oraz opracowywania różnych wyników badań