Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Techniki wytwarzania
Learning outcome:
Umie dostosować narzędzia i urządzenia do wybranych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych
Connections with FLO:
  • AIR1A_W09
    Ma wiedzę na temat modelowania podstawowych struktur obiektów, w szczególności: - zna podstawowe modele obiektów, - zna metody wyznaczania parametrów statycznych i dynamicznych obiektu, - zna sposoby opisu liniowych i nieliniowych obiektów SISO, - zna metody opisu modeli dyskretnych i ciągłych, - zna metody opisu i konfiguracji układów kinematycznych.