Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Syntetyczne materiały węglowe
Learning outcome:
Zna podstawowe oprecje technologiczne w produckji wyrobów węglowo-grafitowych.
Connections with FLO:
  • IMT2A_W03
    Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie inżynierii materiałowej oraz ma poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych oraz modelowaniu procesów