Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Syntetyczne materiały węglowe
Learning outcome:
Umie wskazać jakie cechy materiałów węglowych będą decydowały o zastosowaniu ich w danych gałęziach techniki.
Connections with FLO:
  • IMT2A_U04
    Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań typowych dla inżynierii materiałowej uwzględniających kryteria doboru materiału i procesu wytwórczego