Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Wstęp do matematyki - kurs podstawowy
Learning outcome:
Ma umiejętność wyliczania przybliżonych wartości funkcji jednej zmiennej.
Connections with FLO:
  • IMT1A_U05
    Potrafi zaprojektować technologię wytwarzania materiałów i opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych.