Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Introduction to mathematics - basic course
Learning outcome:
Umie korzystać z literatury z zakresu zastosowań matematyki.
Connections with FLO:
  • CHB1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie