Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Mathematics - basic course
Learning outcome:
Umie rozwiązywać i zastosować równania różniczkowe do budowania i rozwiazywania modeli matematycznych opisujących zjawiska fizyczne i chemiczne.
Connections with FLO:
  • IMT1A_U05
    Potrafi zaprojektować technologię wytwarzania materiałów i opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych.