Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Matematyka - kurs rozszerzony
Learning outcome:
Umie rozwiązywać i zastosować równania różniczkowe do budowania i rozwiazywania modeli matematycznych opisujących zjawiska fizyczne i chemiczne.
Connections with FLO:
  • IMT1A_W02
    Ma wiedzę z zakresu obsługi komputerów, podstaw programowania i technik wyszukiwania informacji oraz zna metody obliczeniowe i rozumie zasady grafiki i projektowania inżynierskiego wraz z doborem materiałów, które są niezbędne do tworzenia dokumentacji technicznej.