Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Bionanokompozyty
Learning outcome:
Umie dokonać syntezy danych literaturowych i doświadczalnych i na tej podstawie wyjaśnić przyczynę zjawisk i właściwości materiału.
Connections with FLO:
  • IMT2A_U05
    Potrafi przygotować i przedstawić opracowanie naukowe w języku polskim i angielskim na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionych wyników