Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Bionanokompozyty
Learning outcome:
Umie dobrać kompatybilne pary materiałów tworzące nanobiokompozyt oraz zaproponować metodę otrzymywania tego materiału.
Connections with FLO:
  • IMT2A_U03
    Potrafi przeprowadzić ocenę uwarunkowań ekonomicznych prostego procesu technologicznego oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
  • IMT2A_U04
    Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań typowych dla inżynierii materiałowej uwzględniających kryteria doboru materiału i procesu wytwórczego