Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Bionanokompozyty
Learning outcome:
Potrafi wyciągać wnioski z wyników doświadczalnych uzyskanych dla analizowanych materiałów, posługując się fachowa literaturą.
Connections with FLO:
  • IMT2A_U05
    Potrafi przygotować i przedstawić opracowanie naukowe w języku polskim i angielskim na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionych wyników