Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Języki programowania obiektowego
Learning outcome:
Student potrafi opracować i zaimplementować określony algorytm posługując się podstawowymi mechanizmami programowania obiektowego, potrafi korzystać z zasobów biblioteki STL oraz funkcji i klas szablonowych do tworzenia oprogramowania.
Connections with FLO:
  • ETP1A_U15
    potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych, programów sterujących systemem elektronicznym lub urządzeniem sieciowym;
  • ETE1A_U15
    can formulate the algorithm uses both a high and low-level programming languages and relevant it tools to develop computer programs, electronic system control programs or device network;