Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Języki programowania obiektowego
Learning outcome:
Student potrafi konstruować oprogramowanie zgodnie z określonymi standardami programistycznymi, tworzyć proste graficzne interfejsy użytkownika oraz tworzyć odpowiednią dokumentację projektu.
Connections with FLO:
  • ETP1A_U15
    potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych, programów sterujących systemem elektronicznym lub urządzeniem sieciowym;
  • ETE1A_U15
    can formulate the algorithm uses both a high and low-level programming languages and relevant it tools to develop computer programs, electronic system control programs or device network;