Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Języki programowania obiektowego
Learning outcome:
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
Connections with FLO:
  • ETP1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
  • ETE1A_K04
    is aware of the responsibility for the work and willingness to comply with the principles of team work and responsibility for jointly carried out the task; He can think and act in a way that is entrepreneurial;