Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Physics
Learning outcome:
Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki.
Connections with FLO:
  • IMT1A_K02
    Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.