Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Differential Geometry
Learning outcome:
Zna podstawowe pojęcia i twierdzenia wraz z wybranymi dowodami z dziedziny geometrii różniczkowej
Connections with FLO:
 • MAT2A_W01
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki
 • MAT2A_W03
  zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki
 • MAT2A_U04
  w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności
 • MAT2A_U08
  posiada umiejętności rozpoznawania struktur topologicznych w obiektach matematycznych występujących np. w geometrii lub analizie matematycznej; potrafi wykorzystać podstawowe własności topologiczne zbiorów, funkcji i przekształceń
 • MAT2A_U16
  potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki