Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Extremal Combinatorics
Learning outcome:
Zna powiązanie zagadnień kombinatoryki z algebrą liniową i abstrakcyjną
Connections with FLO:
  • MAT1A_W01
    rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań
  • MAT1A_W04
    zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki
  • MAT2A_W07
    3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej