Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Extremal Combinatorics
Learning outcome:
Posiada umiejętność dowodzenia twierdzeń z zakresu kombinatoryki
Connections with FLO:
  • MAT1A_U17
    dostrzega obecność struktur algebraicznych (grupy, pierścienia, ciała, przestrzeni liniowej) w różnych zagadnieniach matematycznych, niekoniecznie powiązanych bezpośrednio z algebrą
  • MAT2A_U01
    posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów