Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Extremal Combinatorics
Learning outcome:
W zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury związane z podstawowymi działami matematyki
Connections with FLO:
  • MAT1A_U17
    dostrzega obecność struktur algebraicznych (grupy, pierścienia, ciała, przestrzeni liniowej) w różnych zagadnieniach matematycznych, niekoniecznie powiązanych bezpośrednio z algebrą
  • MAT2A_U04
    w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności