Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Learning outcome:
Potrafi zastosować proces symulacji komputerowej i modelowania stochastycznego w obiektach mechanicznych podlegających automatyzacji
Connections with FLO:
  • AIR1A_U09
    Potrafi sformułować algorytm i napisać program oraz zaimplementować na wybrany układ cyfrowy. Potrafi wykorzystać komputerowe narzędzia wspomagania projektowania układów automatyki.