Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Technologia wybranych elementów maszyn
Learning outcome:
Potrafi wybrać półfabrykat oraz określić założenia do projektu półwyrobów kutych i odlewanych
Connections with FLO:
  • MBM2A_U05
    umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną