Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Technologia wybranych elementów maszyn
Learning outcome:
Umie określić przyczyny błędów powstających w procesach technologicznych różnych części maszyn oraz zna zasady im zapobiegania
Connections with FLO:
  • MBM2A_U13
    potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne