Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Technologia wybranych elementów maszyn
Learning outcome:
Ma świadomość posiadanej wiedzy i konieczności jej pogłębiania
Connections with FLO:
  • MBM2A_K02
    ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych