Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Technologia wybranych elementów maszyn
Learning outcome:
Rozumie potrzebę projektowania optymalnych procesów technologicznych z uwzględnieniem przyjętych kryteriów
Connections with FLO:
  • MBM2A_K03
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu