Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Technologia materiałów kompozytowych
Learning outcome:
Potrafi pozyskiwać i analizować informacje z różnych źródeł literaturowych.
Connections with FLO:
  • IMT1A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje w języku polskim i języku obcym z literatury, baz danych i innych źródeł, dokonywać ich interpretacji, formułować i uzasadniać opinie dotyczące zadań inżynierskich.
  • IMT1A_U06
    Ma umiejętność samokształcenia się