Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Nowoczesne metody instrumentalne w kontroli procesów przemysłowych i ochronie środowiska
Learning outcome:
Student ma świadomość funkcji jakie pełni chemia analityczna w produkcji przemysłowej
Connections with FLO:
  • CER1A_K03
    Wypełniania roli społecznej jako absolwent uczelni technicznej poprzez formułowanie i przekazywanie społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera.
  • TCH2A_K02
    Absolwent jest gotów do podjęcia świadomej roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, przestrzegania zasad etyki zawodowej, dbania o dorobek i tradycję zawodową, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
  • CER2A_K01
    Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego; inicjowania działań na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.