Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Methods for materials testing
Learning outcome:
Zna podstawy akustyki, budowy defektoskopów ultradźwiękowych oraz ich zastosowanie w badaniach materiałów
Connections with FLO:
  • IMT1A_W04
    Ma wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych do określania mikrostruktury i własności materiałów inżynierskich.
  • CER2A_W01
    Zna i rozumie metody badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych, surowców, materiałów ceramicznych i kompozytowych.