Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Seminarium dyplomowe
Learning outcome:
Student zna zasady tworzenia zwartego tekstu o charakterze naukowym i inżynierskim
Connections with FLO:
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych