Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Technologia wybranych elementów maszyn
Learning outcome:
Ma wiedzę z zakresu programowania obrabiarek CNC.
Connections with FLO:
  • MBM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego