Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Functional Analysis
Learning outcome:
zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
Connections with FLO:
  • MAT2A_W07
    3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
  • MAT2A_U04
    w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności