Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Spektroskopia optyczna jako metoda analityczna
Learning outcome:
Student potrafi interpretować widma uzyskane metodami spektroskopii optycznej
Connections with FLO:
  • TCH2A_U04
    Absolwent potrafi zaprojektować aparaturę chemiczną lub proces technologiczny z wykorzystaniem technik analitycznych i przybliżonych, zgodnie z metodologią BAT