Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Materiały ceramiczne
Learning outcome:
Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Connections with FLO:
  • IMT1A_K03
    Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.