Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Discrete Programming
Learning outcome:
zna podstawowe problemy programowania dyskretnego (załadunku, przydziału, komiwojażera, lokalizacyjno-transportowy, pokrycia zbioru itd.) oraz ich modele matematyczne w postaci problemów programowania całkowitoliczbowego.
Connections with FLO:
 • MAT2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
 • MAT2A_K05
  rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
 • MAT2A_U02
  posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze
 • MAT2A_U16
  potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki
 • MAT2A_W05
  ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki: 1) zna większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody